„Někdo se velkým rodí, někdo velikost dosáhne
a někomu velikost spadne do klína.“

/Večer tříkrálový – Malvolio- Wiliam Shakespeare/

Vystudoval klasickou a jazzovou hudbu a hru na kytaru na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Po listopadové revoluci 1989 vyrazil na cesty po západní Evropě, vydělával si hrou na kytaru, prošel mnoho galerií a nabíral inspiraci hlavně u starých mistrů. Pracuje s olejovými barvami, obrazy jsou propracované a vyznačují se až hyperrealistickým stylem výrazu. Témata můžeme rozdělit na krajiny lehce inspirované francouzskými impresionisty, na malá zátiší, kdy máte až chuť sáhnout po kousku ovoce na talíři. A stejně tak portréty jsou detailní studií lidské tváře. Umění propracovat detail a zachytit kouzlo okamžiku se odráží v jeho fantasyplátnech. Snové a jednoduchými liniemi malované fantazie podepisuje jako Mr. Flo. Olejomalby Rudolfa Mareše jsou také zastoupeny v soukromých sbírkách v Rakousku, Švýcarsku, Německu, Francii, Španělsku, Holandsku a USA. V České republice jeho dílo najdete v pražské galerii AD, a v Galerii Josefa Kalouska a také ve Valašském ateliéru u Hofmannů ve Velkých Karlovicích.

Obrazy Rudolfa Mareše můžete nalézt a zakoupit v Galerii českého umění.